Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Technisch onderhoud gebouwen

Diensten
Publicatie datum
02-04-2019
Deadline
07-05-2019 12:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Aanbestedende overheid
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) | 9090 MELLE, BE | Nutssectoren | Filip Van Dorpe
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
a) Technisch onderhoud van standaard technische installaties voor huisvesting; waarbij een onderscheid gemaakt wordt in: Preventief en Correctief/ Curratief onderhoud;
b) Polyvalene klusjesdiensten
Beschrijving
Beschrijving
a) Technisch onderhoud van de standaard technische installaties voor huisvesting waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen:
• Preventief onderhoud, dit omvat: het planmatige onderhoud voorzien voor de belangrijkste gebouwen met specifieke aandacht voor de kritische installaties;
• Correctief/Curatief onderhoud: dit zijn de interventies naast het preventief onderhoud.
b) Polyvalente klusjesdiensten :
• Beperkte technische ondersteuning bij interne verhuizen, afstellen bureaus en herinrichting burelen;
• Oplossen van eenvoudige technische problemen o.a. kleine sanitaire werken, herstellen mechanisch slot;
• Kleine bouwkundige werken o.a. het vervangen van een deurkruk, het (ver-)plaatsen van een wand, het vastzetten van een losse plint;
• Regiewerken ter ondersteuning van Operationeel Beheer op vraag, o.a. meewerken aan opmaak inventaris, speciale opdrachten, adviesverlening bij geplande investeringswerken.
c) Maken GEEN deel uit van de scope:
• Beveiliging en databekabeling; exploitatie op perifere actieve (op afstand gestuurd) en passieve uitrustingen (bluswerken en signalisaties);
• Bouwkundige werken zoals bijvoorbeeld het glaswerk, renovatiewerken, omgeving- en aanlegwerken;
• Het onderhoud van installaties die eigen zijn aan de functionaliteit van het gebouw zoals bijvoorbeeld installaties voor opleidingen, de conveyor installatie en andere technische installaties van het Distributiecentrum te Lokeren;
• Gespecialiseerde activiteiten: onderhoud liften, HVAC-besturingssysteem, onderhoud van zonnepanelen, onderhoud van laadpalen, complexe smart LED-installaties;
• Het uitvoeren van de conditiestaatmetingen, het auditeren van prestaties m.b.t. technisch onderhoud en installaties;
• Belangrijke investeringswerken gerelateerd aan de technische installaties in het kader van vervanging of verbetering (bvb rationeel energie gebruik).
Looptijd
72 maanden
Regiocode (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De Financiële draagkracht wordt aangetoond door een bankverklaring of gelijkwaardig, waarin wordt vermeld dat enerzijds het risico van deze opdracht voldoende en dus marktconform is verzekerd en anderzijds een borgsom van 5% van de contractwaarde kan worden gesteld na gunning en voor ingang van het contract. (zie ook invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage bij deze publicatie).

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De Technische en economische draagkracht wordt aangetoond door:
- de inschrijver, het dient bewezen ervaring te hebben met de combinatie van minstens 2 grote administratieve sites (> 15.000m²/site) en meerdere kleinere vestigingen (tussen 5.000 -10.000 m²) geografisch verspreid in regio Vlaanderen; waarbij de dienstverleningen in alle sites 24u/24u en 7d/7d verzekerd zijn via helpdesk of registratiecentrum. Hij dient dit te bewijzen a.d.h.v. minimum 3 referenties van lopende contracten met aanvangsdatum in 2017 of vroeger waarbij duidelijk wordt gemaakt dat het om gelijkaardige projecten gaat (sites, 24u/24u dienstverlening, totale omzet, ingezette middelen, regionale spreiding);
- Omwille van het belang van een kwaliteitsmanagementsysteem dient de inschrijver ISO gecertificeerd of gelijkwaardig te zijn. Een kopie van het meest recente certificaat én auditverslag wordt opgevraagd op moment van indiening van de offerte;
- Een kopie van een geldig VCA certificaat of gelijkwaardig dient toegevoegd te worden op moment van indiening van de offerte om een gedegen veiligheidsattitude te kunnen borgen;
Omwille van de operationele lokale dienstverlening dient de inschrijver alle services te kunnen bieden in de Nederlandse taal.
De inschrijver verklaart dit op eer:
- met Mymcs (minimum versie 16) te willen werken (dit is ook substantiële eis in bestek);
- met de volgende gebouwbeheersystemen te willen werken: Priva, Siemens & Honeywell (dit is ook substantiële eis in bestek);
- meer dan 3 jaar ervaring met minstens 1 van deze 3 GBS: Priva, Siemens of Honeywell. (zie ook invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage bij deze publicatie).
truck tower-crane sharing