Aankondiging van een opdracht

Maintenance du bâti et entretien des parachèvements du bâtiment CCN

Diensten
Publicatie datum
05-04-2019
Deadline
20-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Maintenance du bâti et entretien des parachèvements
du bâtiment CCN
Beschrijving
Beschrijving
Maintenance du bâti et entretien des parachèvements
du bâtiment CCN
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing