Aankondiging van een opdracht

Onderhoud van het CCN-gebouw en van de afwerking van het CCN-gebouw

Diensten
Publicatie datum
05-04-2019
Deadline
20-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Onderhoud van het CCN-gebouw en van de afwerking
van het CCN-gebouw
Beschrijving
Beschrijving
Onderhoud van het CCN-gebouw en van de afwerking
van het CCN-gebouw
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing