Aankondiging van een opdracht

Levering, installatie, huur en onderhoud van multifunctionals

Leveringen
Publicatie datum
07-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeente Olen | 2250 Olen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50313200 - Onderhoud van fotokopieermachines
Korte inhoud
Het gemeentebestuur wenst zijn multifunctionals en printers te vervangen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan gebruiksvriendelijkheid en duurzaamheid van de toestellen.
Het bestuur wenst een verbintenis aan te gaan met een leverancier die de nodige flexibiliteit kan bieden. Tijdens de looptijd van het contract is er een reorganisatie gepland, diensten zullen van locatie verhuizen en er wordt gewerkt aan de integratie van gemeente- en OCMW-bestuur. Hierop moet vlot kunnen worden ingespeeld. Het is de bedoeling om tijdens de ganse looptijd van het contract op alle locaties efficiënte toestellen te voorzien, die correct afgestemd zijn op de noden van de personeelsleden. Er zullen mogelijk op acht locaties toestellen moeten worden voorzien.
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
De inschrijver voegt een lijst toe van de voornaamste gelijkaardige diensten die de voorbije drie jaar werden uitgevoerd.
truck tower-crane sharing