Aankondiging van een gegunde opdracht

16EF/2014/30 - Onderhoudscontract Haven van Antwerpen en Schelde

Werken
Publicatie datum
21-12-2015
Waarde
976.391,35 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Maritieme Toegang | 9130 Kallo, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
45200000 - Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
45233140 - Wegwerkzaamheden
45233141 - Wegenonderhoud
45233142 - Herstellen van wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233229 - Onderhoud van bermen
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45244000 - Maritieme bouwwerkzaamheden
50246000 - Onderhoud van havenuitrusting
50246300 - Reparatie en onderhoud van drijvende constructies
77211400 - Vellen van bomen
77310000 - Beplanten en onderhouden van groengebieden
90610000 - Straatreinigings- en veegdiensten
90630000 - IJsbestrijdingsdiensten
Korte inhoud
16EF/2014/30 - Onderhoudscontract Haven van Antwerpen en Schelde
Gunningen

Perceel 2: perceel 1

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
976.391,35 EUR
Bedrijven
THV Artes Roegiers-Herbosch-Kiere - Hye | 9150 Kruibeke, BE

Perceel 2: perceel 1

Aantal inschrijvingen
9
Waarde
976.391,35 EUR
Bedrijven
THV Artes Roegiers-Herbosch-Kiere - Hye | 9150 Kruibeke, BE
truck tower-crane sharing