Aankondiging van een opdracht

ONDERHOUD, CONTROLE EN CONFORM MAKEN VAN DE COMPARTIMENTERINGSYSTEMEN, NOODVERLICHTING EN AUTONOME BRANDDETECTIESYSTEMEN EN BESTURING

Diensten
Publicatie datum
11-12-2015
Deadline
08-01-2016 12:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Andere
Aanbestedende overheid
Gemeente Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50600000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen
Korte inhoud
De opdracht is een overheidsopdracht voor diensten met als voorwerp het onderhoud, de controle en het conform maken van de compartimenteringsystemen, noodverlichting en autonome branddetectiesystemen en besturing. De opdracht bestaat uit 3 percelen, genummerd van 1 tot 3:
Perceel 1: onderhoud, controle en conform maken van de compartimenteringsystemen;
Perceel 2: onderhoud, controle en conform maken van de noodverlichting;
Perceel 3: onderhoud, controle en conform maken van de autonome branddetectiesystemen en besturing;
De inschrijver mag een offerte voor een, meerdere of alle percelen indienen.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Onderhoud, controle en conform maken van de compartimenteringsystemen

Beschrijving
Zie technische bepalingen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50600000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Onderhoud, controle en conform maken van de noodverlichting

Beschrijving
Zie technische bepalingen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50600000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Onderhoud, controle en conform maken van de autonome branddetectiesystemen en besturing

Beschrijving
Zie techische bepalingen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50600000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten voor beveiligings- en defensiematerialen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
PERCEEL 1
Criterium: De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt verantwoord door voorlegging van een lijst met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort brandcompartimenteringsystemen die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden.
In te dienen documenten: De inschrijver dient een lijst in met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort brandcompartimenteringsystemen die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmelingen. De diensten worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit afgeeft of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer.
PERCEEL 2
Criterium: De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt verantwoord door voorlegging van een lijst met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort noodverlichtingsysteem (gecentraliseerd of niet gecentraliseerd) die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden.
In te dienen documenten: De inschrijver dient een lijst in met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort noodverlichtingsysteem (gecentraliseerd of niet gecentraliseerd) die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmelingen. De diensten worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit afgeeft of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer.
PERCEEL 3
Criterium: De technische bekwaamheid van de inschrijvers wordt verantwoord door voorlegging van een lijst met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort brandcentrale (met detectie of alarm) die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden.
In te dienen documenten: De inschrijver dient een lijst in met de voornaamste diensten met als voorwerp het onderhoud van enige soort brandcentrale (met detectie of alarm) die tijdens de afgelopen 5 jaar uitgevoerd werden, met opgave van het bedrag, de datum en de openbare of private bestemmelingen. De diensten worden aangetoond door attesten van goede uitvoering die de bevoegde autoriteit afgeeft of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer.
Minimum vereisten
PERCEEL 1
Vereist niveau: de inschrijver toont via deze lijst aan dat het totale jaarlijkse bedrag aan diensten opgenomen in de lijst minstens een keer tijdens de afgelopen 5 jaar hoger was dan het jaarlijkse bedrag van 10.000,000 EUR ZBTW.
PERCEEL 2
Vereist niveau: de inschrijver toont via deze lijst aan dat het totale jaarlijkse bedrag aan diensten opgenomen in de lijst minstens een keer tijdens de afgelopen 5 jaar hoger was dan het jaarlijkse bedrag van 8.000,000 EUR ZBTW.
PERCEEL 3
Vereist niveau: de inschrijver toont via deze lijst aan dat het totale jaarlijkse bedrag aan diensten opgenomen in de lijst minstens een keer tijdens de afgelopen 5 jaar hoger was dan het jaarlijkse bedrag van 5.000,000 EUR ZBTW.
truck tower-crane sharing