Aankondiging van een opdracht

Restauratie van ponton Vlotkraan 9

Diensten
Publicatie datum
10-04-2019
Deadline
25-04-2019 09:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50240000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met scheepvaart en andere uitrusting
Korte inhoud
Restauratie van ponton Vlotkraan 9
Beschrijving
Beschrijving
Restauratie ponton Vlotkraan 9
Looptijd
12 maanden
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing