Aankondiging van een gegunde opdracht

Vervangen van de projectiesystemen

Leveringen
Publicatie datum
21-12-2015
Waarde
190.653,60 EUR
Aanbestedende overheid
FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Crisiscentrum | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
32321000 - Televisieprojectie-uitrusting
32321200 - Audiovisuele uitrusting
32321300 - Audiovisuele materialen
32322000 - Multimedia-uitrusting
32323000 - Videomonitoren
32323300 - Video-uitrusting
50112120 - Vervangen van voorruiten
Korte inhoud
Deze opdracht heeft als doel de bestaande projectiemogelijkheden te vervangen door moderne apparatuur die meer gebruiksvriendelijk is, betere technische kwaliteiten heeft en minder storende elementen oplevert tijdens de (langdurige) vergaderingen in de betreffende zalen.
In grote lijnen houdt dit o.a. het volgende in:
- Vervangen van de installatie in zaal 15 door een videowall, bedoeling is om een naadloze aansluiting met de bestaande apparatuur te realiseren en deze zo aan te passen dat er zo weinig mogelijk bestaande apparatuur dient vervangen;
- Voorzien van 3 schermen in zaal 15, geplaatst op de vloer om een logboek weer te geven;
- Voorzien van een scherm in zaal 15, wandmontage om een computerbeeld weer te geven;
- Vervangen van de bestaande installatie in zaal 12 door 3 LCD schermen van 84 inch en deze aansluiten op de bestaande besturingseenheid die gecontroleerd wordt door een Crestron;
- Vervangen van de bestaande installatie in zaal 50 door 2 LCD schermen 84 inch en deze aansluiten op de bestaande besturingseenheid die gecontroleerd worde door een Crestron;
- Vervangen van de projector in zaal 3 door een LCD scherm van 84 inch;
- Vervangen van de projector in zaal 4 door een LCD scherm van 84 inch.
Gunningen

Vervangen van de projectiesystemen

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
190.653,60 EUR
Bedrijven
PROXIMUS NV
truck tower-crane sharing