Aankondiging van een opdracht

Onderhoudswerkzaamheden van de elektrische installaties in een ziekenhuisomgeving

Diensten
Publicatie datum
09-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen (ZNA) VZW | 2060 Antwerpen, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Met deze aanbesteding wil ZNA één partner vinden die 24u/24u kan instaan, in samenwerking met de lokale technische dienst, voor het onderhoud van de elektrische installatie op alle sites van ZNA. De ziekenhuizen zijn uitgerust met hun eigen hoogspanningscabines, noodstroomvoorzieningen en medische IT-netten.
De scope van de dienstverlening omvat volgende drie blokken :
- Preventief onderhoud (perceel 1 t/m 6)
- Herstellingen (perceel 7)
- Installatiewerkzaamheden en 1-malige ingrepen (perceel 8 t/m 11)
Beschrijving percelen

Perceel 1: PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE HOOGSPANNINGSINSTALLATIE

Beschrijving
PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE HOOGSPANNINGSINSTALLATIE
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 2: PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE NEON-, NOOD- EN VEILIGHEIDSVERLICHTING

Beschrijving
PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE NEON-, NOOD- EN VEILIGHEIDSVERLICHTING
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 3: HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN

Beschrijving
HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE ELEKTRISCHE VERDEELBORDEN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 4: PREVENTIEF ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE POORTEN, SCHUIFDEUREN, SLAGBOMEN EN ELEKTRISCH AANGEDREVEN AFSLUITINGEN

Beschrijving
PREVENTIEF ONDERHOUD VAN ELEKTRISCHE POORTEN, SCHUIFDEUREN, SLAGBOMEN EN ELEKTRISCH AANGEDREVEN AFSLUITINGEN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 5: HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE NOODSTROOMINSTALLATIES VAN ZNA

Beschrijving
HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE NOODSTROOMINSTALLATIES VAN ZNA
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 6: HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE MEDISCHE RUIMTES

Beschrijving
HET PREVENTIEF ONDERHOUD VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE VAN DE MEDISCHE RUIMTES
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 7: HERSTELLINGEN AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE, KLEINE AANPASSINGENSWERKEN WEGWERKEN VAN INBREUKEN OP DE KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Beschrijving
HERSTELLINGEN AAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE, KLEINE AANPASSINGENSWERKEN WEGWERKEN VAN INBREUKEN OP DE KEURING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 8: OPMAKEN VAN AS BUILT SCHEMA’S EN INVENTARISATIE VAN STEKKERBLOKKEN

Beschrijving
OPMAKEN VAN AS BUILT SCHEMA’S EN INVENTARISATIE VAN STEKKERBLOKKEN
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 9: EENMALIGE ONDERHOUDSTAKEN OP HS-INSTALLATIES

Beschrijving
EENMALIGE ONDERHOUDSTAKEN OP HS-INSTALLATIES
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
45315400 - Hoogspanningsinstallaties
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 10: EENMALIGE ONDERHOUDSTAKEN OP ALSB’S

Beschrijving
EENMALIGE ONDERHOUDSTAKEN OP ALSB’S
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen

Perceel 11: INVENTARISATIE VAN DE VERLICHTING

Beschrijving
INVENTARISATIE VAN DE VERLICHTING
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50532000 - Reparatie en onderhoud van elektrische machines, apparatuur en aanverwante uitrusting
50710000 - Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011.
Minimum vereisten
de bankverklaring zal geen negatieve opmerking of enige vorm van voorbehoud bevatten.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Referenties:
o Referenties van goede uitvoering in ziekenhuizen van de laatste drie jaar voor onderhoud van automatische poorten, deuren
o Referenties van goede uitvoering in ziekenhuizen van de laatste 3 jaar voor onderhoud van noodstroomaggregaten zowel elektrisch als motorzijdig (Perceel 5)
o Referenties van goede uitvoering inzake Installaties van noodstroomaggregaten in ziekenhuizen in de voorbije drie jaar (Perceel 5)
o Referenties van goede uitvoering in ziekenhuizen van de laatste 3 jaar voor onderhoud of interventies op installaties in ruimtes die onder T013 vallen (Perceel 6)
• Een lijst van namen en beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. De inschrijver beschikt over geschoolde en ervaren mensen om werken op hoogspanning (15kV) uit te voeren. Tevens zal opgegeven worden welke personen beschikken over een bijzonder attest van vakbekwaamheid BA4 of BA5.
• Een geldig ISO 9001 (versie 2008) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake
gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
• VCA-attesten van de medewerkers die per perceel tot het projectteam behoren
• Om de beschreven werken in dit bestek naar behoren uit te voeren is ervaring met werken in een operationeel ziekenhuis, onontbeerlijk. Om deze ervaring te bewijzen dient de inschrijver aan te tonen dat hij over minstens één onderhoudscontract, in een ziekenhuisomgeving en waarvan de waarde minimaal 200.000 euro/jaar bedraagt, in de voorbije drie jaar heeft afgesloten naar tevredenheid van de klant
Minimum vereisten
minstens één onderhoudscontract, in een ziekenhuisomgeving en waarvan de waarde minimaal 200.000 euro/jaar bedraagt, in de voorbije drie jaar heeft afgesloten naar tevredenheid van de klant
Vereiste erkenning: P1 (Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen het installeren van stroomaggregaten, alarm-toestellen tegen brand- en diefstal, telecommunicatie in en om gebouwen en voorzieningen voor gemengde t), Klasse 6
truck tower-crane sharing