Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

entretien extincteurs 2019

Diensten
Publicatie datum
16-04-2019
Deadline
04-06-2019 10:19
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
FEDASIL_PETIT CHÂTEAU | 1000 Bruxelles, BE | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
entretien extincteurs 2019 pour le petit château
truck tower-crane sharing