Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

HERSTELLING ROLLUIK

Diensten
Publicatie datum
23-04-2019
Deadline
17-05-2019 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
FEDASIL_BROECHEM | 2520 Broechem, BE | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Sociale bescherming | Katrien Van Geyt
Opdrachtcodes (CPV)
50711000 - Reparatie en onderhoud van elektrische uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
HERSTELLING ROLLUIK
truck tower-crane sharing