Rectificatie

2017/57805/S1/BAT/RCC_Eduction_Commun

Afsluiten van een raamcontract voor opleidingen communi-catie

Datum van verzending van deze aankondiging
12-03-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Opdrachtcodes (CPV)
80500000 - Opleidingsdiensten

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres:
Vooruitgangstraat 50
Plaats:
Brussel
Postcode:
1210
Land:
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon:
Budget en Beheerscontrole
E-mail:
achat.aankoop@economie.fgov.be

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
12-03-2018
Te lezen:
19-03-2018

Overige nadere inlichtingen

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer