Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Onderhoud van bestaande elektrische voedingsinstallaties

Onderhoud van bestaande elektrische voedingsinstallaties, zoals gelijkrichters, wisselrichters, batterijen, schakelborden, enz. van spanningen 48V DC en 230 VAC van verschillende merken.

Publicatiedatum
20-12-2014
Deadline
27-01-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2, 1060 Brussel, BE
Contactpunt(en)
I-FBA.516 s 40/1
Ter attentie van
Ballegeer Ingrid

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

De kandidatuur moet in 2 exemplaren (papierenversie) ingediend worden en 1 elektronische versie (USB-stick of CD-rom).
- de kandidaat dient ons een recent attest (het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal) te bezorgen, afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij hij aangesloten is m.b.t. de betaling der bijdrage van de sociale zekerheid, overeenkomstig de Belgische wetgeving of deze van het land waar hij gevestigd is;
- Een recent attest (maximum 3 maanden oud) van niet-faillissementsverklaring van de Kamer van Koophandel.
- Een recent attest (maximum 3 maanden oud) van de directe belastingen en de BTW-administratie.

Economische en financiële draagkracht

De status van de risico-indicator van de kandidaat dient kleiner of gelijk aan twee te zijn voor D&B Rating op de website van www.dnbi.com.

Vakbekwaamheid

- de kandidaat dient zijn technische expertise in voedingsystemen, zoals modulaire gelijkrichters, modulaire wisselrichters, batterijen, schakelborden van spanningen 48V DC en 230 VAC, en eventueel andere spanningen aan te tonen;
- de kandidaat dient zijn technische expertise voor het onderhoud van materialen aan te tonen. Minstens twee projecten met het merk CE+T en drie projecten met andere merken/referenties aan te tonen.
- de kandidaat dient aan te tonen dat zij in staat is om technische bijstand te verlenen binnen de 4 uur op de plaats van installaties en dat de reserveonderdelen binnen eenzelfde termijn kunnen geleverd worden. Het aantal installaties wordt geschat op 250 verspreid over heel België in de gebouwen van de spoorwegen ( stations, administratieve gebouwen, stopplaatsen, werkplaatsen, enz.). Dit dient aangetoond te worden op basis van referenties.
- de kandidaat omschrijft minstens vijf referenties i.v.m. gelijkaardige opdrachten (onderhoud van meer dan 50 installaties). De inschrijver informeert ons voor elke referentie (max. twee pagina’s per referentie):
*een duidelijke en uitgebreide omschrijving van de opdracht;
*bedrag van de opdracht;
*bestelhoeveelheid van de opdracht (aantal en soorten apparturen en toebehoren);
*de begin –en einddatum van de opdracht;
*interventietermijn en herstellingstermijn;
*contactgegevens van de opdracht;
*precieze bijdrage in het kader van de realisatie van het project.
- het bewijs van bestaan van interne kwaliteitszorg (ISO 9001 of intern).
Infrabel behoudt zicht het recht voor een audit uit te voeren bij de firma's die zich kandidaat gesteld hebben.
Deze audit moet aantonen dat zij voldoen aan de gestelde basisvereisten in het domein.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2213 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!