Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Maintenance des équipements de gros-œuvre et de parachèvement

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
06-05-2019 17:00
Geraamde totale waarde
2800000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Aanbestedende overheid
Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - Procurement & Logistics Department | 1000 Bruxelles, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten | Elena Schifano
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Le présent marché concerne un accord-cadre pour la maintenance des équipements de gros-œuvre et de parachèvement Le contrat porte sur la maintenance de sanitaires, de portes, d’équipements mobiliers fixe, d’escaliers, de toitures etc…
Beschrijving
Beschrijving
Le présent marché concerne un accord-cadre pour la maintenance des équipements de gros-œuvre et de parachèvement Le contrat porte sur la maintenance de sanitaires, de portes, d’équipements mobiliers fixe, d’escaliers, de toitures etc….
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Voir dans le guide de sélection annexé au présent avis.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Voir dans le guide de sélection annexé au présent avis.
Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing