Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Onderhoudswerken van de gebouwen van de MIVB

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
06-05-2019 17:00
Geraamde totale waarde
2800000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Aanbestedende overheid
Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Procurement & Logistics Department | 1000 Brussel, BE | Nutssectoren | Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten | Elena Schifano
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor onderhoudswerken van de gebouwen van de MIVB. Het contract is gericht op het onderhoud van het sanitair, deuren, vaste meubeluitrustingen, trappen, dakwerken enz...
Beschrijving
Beschrijving
De huidige opdracht betreft een raamovereenkomst voor onderhoudswerken van de gebouwen van de MIVB. Het contract is gericht op het onderhoud van het sanitair, deuren, vaste meubeluitrustingen, trappen, dakwerken enz...
Looptijd
48 maanden
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie selectieleidraad in bijlage aan deze aankondiging.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing