Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Achat de Bacs de rangement avec couvercles

Leveringen
Publicatie datum
02-04-2020
Deadline
07-04-2020 08:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
FEDASIL_PONDROME | 5574 Pondrôme, BE | Nationaal of federaal agentschap/bureau | Algemene overheidsdiensten | Regatuso Michel
Opdrachtcodes (CPV)
30199500 - Archiefdozen, brievenbakjes, voorraaddozen en soortgelijke artikelen
Korte inhoud
Achat de Bacs de rangement avec couvercles
truck tower-crane sharing