Aankondiging van een opdracht

BESTEK NR 2015/DVZOE/AO/JB/TRANSFORMATION CARS

Diensten
Publicatie datum
08-12-2015
Deadline
22-01-2016 13:55
Geraamde totale waarde
924100.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
SPF AI - Direction Générale de l'Office des Etrangers | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Korte inhoud
ADJUDICATION OUVERTE POUR LA TRANSFORMATION DE VÉHICULES POUR LE TRANSPORT SECURISE DES ETRANGERS EN SEJOUR ILLEGAL SUR LE TERRITOIRE BELGE.
Beschrijving percelen

Perceel 1: La transformation d’une volkswagen transporter combi(transformation lourde)

Beschrijving
voir B description technique du CSCh
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: La transformation d’une volkswagen familiale(transformation légère)

Beschrijving
voir B description technique du CSCh
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: La transformation d’une volkswagen caddy

Beschrijving
voir B description technique du CSCh
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing