Aankondiging van een opdracht

CSC 2015/DVZOE/AO/JB/TRANSFORMATION CARS

Diensten
Publicatie datum
08-12-2015
Deadline
22-01-2016 13:55
Geraamde totale waarde
924100.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Korte inhoud
OPEN AANBESTEDING VOOR OMBOUW VAN
VOERTUIGEN VOOR HET BEVEILIGD VERVOER VAN ILLEGALEN OP HET BELGISCH GRONDGEBIED.
Beschrijving percelen

Perceel 1: Ombouw van een volkswagen transporter combi(zware ombouw)

Beschrijving
Zie B : TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VAN HET BESTEK
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Ombouw van een familievolkswagen(lichte ombouw)

Beschrijving
zie B. Technische beschrijving van het bestek
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Ombouw van een volkswagen caddy

Beschrijving
zie B. Technische beschrijving van het bestek
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing