Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Gestion et maintenance de l’installation de détection incendie du bâtiment «Delta»

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
29-04-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
Gestion et maintenance de l’installation de détection incendie du bâtiment «Delta»
truck tower-crane sharing