Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Beheer en maintenance van de branddetectie-installatie van het gebouw "Delta"

Diensten
Publicatie datum
03-04-2019
Deadline
29-04-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Aanbestedende overheid
Direction/Directie Facilities | 1035 Bruxelles/Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50413200 - Reparatie en onderhoud van brandblusinstallaties
Korte inhoud
Beheer en maintenance van de branddetectie-installatie van het gebouw "Delta"
truck tower-crane sharing