Aankondiging van een opdracht

Entretien des installations techniques dan les bureaux de l'ONEM d'Alost, de Termonde, de Gand, d'Audenaerde et de Saint-Nicolas

Diensten
Publicatie datum
24-04-2019
Deadline
03-06-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Office National de l'Emploi | 1000 Bruxelles, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Sociale bescherming | Dominiek Hermans
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Entretien des installations techniques dan les bureaux de l'ONEM d'Alost, de Termonde, de Gand, d'Audenaerde et de Saint-Nicolas
Beschrijving percelen

Perceel 1: Entretien des installations techniques l'ONEM d 'Alost

Beschrijving
Entretien des installations techniques
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE231 - Arr. Aalst
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Entretien des installations techniques ONEM Termonde

Beschrijving
Entretien des installations techniques
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE232 - Arr. Dendermonde
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Entretien des installations techniques ONEM Gand

Beschrijving
Entretien des installations techniques
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE234 - Arr. Gent
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Entretien des installations techniques ONEM Audenarde

Beschrijving
Entretien des installations techniques
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE235 - Arr. Oudenaarde
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Entretien des installations techniques ONEM Saint-Nicolas

Beschrijving
Entretien des installations techniques
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing