Aankondiging van een opdracht

Onderhoud van de technische installaties in het RVA-kantoor Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas

Diensten
Publicatie datum
24-04-2019
Deadline
03-06-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 1000 Brussel, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Sociale bescherming | Dominiek Hermans
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Korte inhoud
Onderhoud van de technische installaties in het RVA-kantoor Aalst, Dendermonde, Gent, Oudenaarde en Sint-Niklaas
Beschrijving percelen

Perceel 1: Onderhoud technische installaties RVA Aalst

Beschrijving
Onderhoud van technische installaties
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE231 - Arr. Aalst
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 2: Onderhoud technische installaties RVA Dendermonde

Beschrijving
Onderhoud van technische installaties
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE232 - Arr. Dendermonde
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 3: Onderhoud technische installaties RVA Gent

Beschrijving
Onderhoud van technische installaties
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE234 - Arr. Gent
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 4: Onderhoud technische installaties RVA Oudenaarde

Beschrijving
Onderhoud van technische installaties
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE235 - Arr. Oudenaarde
Gunningscriteria
Prijs: 100

Perceel 5: Onderhoud technische installaties RVA Sint-Niklaas

Beschrijving
Onderhoud van technische installaties
Looptijd
48 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
Regiocode (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
BE236 - Arr. Sint-Niklaas
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing