Aankondiging van een opdracht

Aankoop, maintenance en consultancydiensten voor de F5 Big IP infrastructuur

Diensten
Publicatie datum
11-04-2019
Deadline
09-05-2019 17:00
Geraamde totale waarde
900000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Niet-openbare procedure
Aanbestedende overheid
NATIONALE BANK VAN BELGIE | Brussel, BE | SERVICE ACHATS
Opdrachtcodes (CPV)
32420000 - Netwerkuitrusting
50312300 - Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
Korte inhoud
Aankoop, maintenance en consultancydiensten voor de F5 Big IP infrastructuur
Beschrijving
Beschrijving
Aankoop, maintenance en consultancydiensten voor de F5 Big IP infrastructuur
Looptijd
72 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32420000 - Netwerkuitrusting
50312300 - Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
Regiocode (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De jaarrekeningen
Minimum vereisten
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
1) Partner F5. 2) Referentielijst van soortgelijke diensten.
Minimum vereisten
1) De kandidaat is minimum Gold partner van F5. 2) Een referentielijst van soortgelijke diensten (F5 Big IP infrastructuur in een bedrijf van minimum 1000 medewerkers dat minstens 10 toepassingen via het internet beschikbaar stelt voor het publiek) uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar, met vermelding van de opdrachtgever, datum, duur van de opdracht, beschrijving van de opdracht, telefoon of e-mail van een contactpersoon en het bedrag. Minimum 1 geldige referentie.
truck tower-crane sharing