Aankondiging van een opdracht

Hasselt - FOD Financiën – Vervangen van een stookolietank

Diensten
Publicatie datum
07-04-2017
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 Hasselt, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
44600000 - Tanks, reservoirs en containers; radiatoren en ketels voor centrale verwarming
50514000 - Reparatie en onderhoud van metalen containers
50720000 - Reparatie en onderhoud van centrale verwarming
Korte inhoud
Hasselt - FOD Financiën – Vervangen van een stookolietank
truck tower-crane sharing