Aankondiging van een opdracht

R61 - Verviers - Elagage des plantations du ring entre les BK 0.0 et 2.0

Diensten
Publicatie datum
15-04-2019
Deadline
23-05-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
RW-SpW-DGO152-Direction des Routes de Verviers | 4800 VERVIERS, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50200000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
Korte inhoud
Entretien des plantations du ring (taille douce).
Abattage de certains arbres.
Beschrijving
Beschrijving
Les services comportent principalement :
R61 – Verviers – Elagage des plantations du ring entre les bk 0.0 et 2.0 (localisation depuis le carrefour de l’Horloge jusqu’à l’Avenue Peltzer) :
- 7 arbres nécessitent d’être abattu ;
- 34 arbres nécessitent un émondage (l’enlèvement des rejets (gourmands) de tronc sur toute sa hauteur et à sa base) ;
- 113 arbres nécessitent une taille douce et 16 arbres nécessitent un travail local au niveau des façades.
Looptijd
15 dagen
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50200000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met vliegtuig-, spoorweg-, wegen- en scheepvaartuitrusting
Regiocode (NUTS)
BE335 - Arr. Verviers - communes francophones
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Catégorie G3
truck tower-crane sharing