Aankondiging van een gegunde opdracht

leveren van een toestel voor het meten van de langs- en dwarsvlakheid inclusief het dragend voertuig voor de afdeling Wegenbouwkunde

Leveringen
Publicatie datum
12-02-2016
Waarde
339.390,00 EUR
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegenbouwkunde | 1140 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
34144000 - Motorvoertuigen voor speciale doeleinden
50117100 - Ombouwen van motorvoertuigen
51540000 - Installatie van machines en uitrusting voor bijzondere doeleinden
Korte inhoud
leveren van een toestel voor het meten van de langs- en dwarsvlakheid inclusief het dragend voertuig voor de afdeling Wegenbouwkunde
Gunningen

Perceel 1: leveren van een toestel voor het meten van de langs- en dwarsvlakheid inclusief het dragend voertuig

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
339.390,00 EUR
Bedrijven
Fugro Roadware Inc. | L5N 5S2 Mississauga (Ontario), CA
truck tower-crane sharing