Aankondiging van een opdracht

Marché pluriannuel (2016-2019) à bordereau de prix de services pour la calibration et l’entretien préventif et correctif de standards de pression (16SD795)

Diensten
Publicatie datum
23-12-2015
Deadline
04-02-2016 09:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section "Support Systems" - Sous-section Corporate Support Systems | 1140 Evere, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie
Opdrachtcodes (CPV)
50411000 - Reparatie en onderhoud van meetapparatuur
Korte inhoud
Marché pluriannuel (2016-2019) à bordereau de prix de services pour la calibration et l’entretien préventif et correctif de standards de pression (16SD795)
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing