Aankondiging van een opdracht

2015-96/LOG/stookinstallaties/VW-LB-MH

Diensten
Publicatie datum
07-12-2015
Deadline
01-02-2016 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Sint-Niklaas - Techniekhuis - Dienst Logistiek | 9100 Sint-Niklaas, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
Onderhouden stookinstallaties
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
zie bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing