Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

Besteknr. 57/54/2/14/020. Raamovereenkomst. Technische instandhouding van de Infrabel-gebouwen van Maintenance Mechelen, Hasselt en Leuven.

Diensten
Publicatie datum
09-12-2015
Deadline
04-02-2016 11:00
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Infrabel - Area North-East | 2018 Antwerpen, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
50700000 - Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen
Korte inhoud
De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit :
- technische onderhoudswerken van de gebouwen;
- verfraaien van de binnenafwerking;
- verbouwingswerken aan bestaande gebouwen.
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
- Een RSZ-attest overeenkomstig art.67 van het KB plaatsing van 16/07/2012;
- Een ‘fiscaal attest in het kader van overheidsopdrachten’ overeenkomstig art. 68 van het KB plaatsing van 16/07/2012, afgeleverd door de Algemene Administratie Inning en Invorderingen, NOGA – Toren A, 17e verdieping, Koning Albert II-laan 33, bus 43, 1030 Schaarbeek, tel. 02/575.80.80, e-mail : [email protected], maximum 15 dagen voor de uiterste datum van indiening van de offertes.
truck tower-crane sharing