Aankondiging van een opdracht

Uitbreiding en optimalisatie van het VTC-communicatieplatform

Diensten
Publicatie datum
30-04-2019
Deadline
30-05-2019 09:45
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
38800000 - Apparaten voor de bewaking van industriële processen en voor afstandsbediening
48000000 - Software en informatiesystemen
48800000 - Informatiesystemen en servers
50312000 - Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
50312600 - Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie
50312610 - Onderhoud van uitrusting voor informatietechnologie
50324100 - Systeemonderhoud
50324200 - Diensten voor preventief onderhoud
50330000 - Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72210000 - Programmering van softwarepakketten
72211000 - Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
72260000 - Diensten in verband met software
72262000 - Ontwikkeling van software
72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72267100 - Onderhoud van software voor informatietechnologie
Korte inhoud
Deze opdracht heeft als voorwerp het uitbreiden en optimaliseren van het huidige communicatiesysteem van het Vlaamse Tunnelen
Controlecentrum (hierna: VTC) zodat alle audiocommunicatie van een operator (tunneloperator, technische wachtdienst, …) kan
gebeuren door middel van één bedienplatform dat verbonden is met het centrale communicatieplatform.
Beschrijving
Beschrijving
Het uitbreiden en optimaliseren van het huidige communicatiesysteem van het VTC zodat alle audiocommunicatie van een operator (tunneloperator, technische wachtdienst, …) kan gebeuren m.b.v. één bedienplatform dat verbonden is met het centrale communicatieplatform.
Looptijd
96 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
48000000 - Software en informatiesystemen
48800000 - Informatiesystemen en servers
50312000 - Onderhoud en reparatie van computeruitrusting
50312600 - Onderhoud en reparatie van uitrusting voor informatietechnologie
50312610 - Onderhoud van uitrusting voor informatietechnologie
50324100 - Systeemonderhoud
50324200 - Diensten voor preventief onderhoud
50330000 - Onderhoud van telecommunicatie-uitrusting
72200000 - Softwareprogrammering en -advies
72210000 - Programmering van softwarepakketten
72211000 - Programmering van systeem- en gebruikerssoftware
72260000 - Diensten in verband met software
72262000 - Ontwikkeling van software
72267000 - Onderhouds- en reparatiediensten voor software
72267100 - Onderhoud van software voor informatietechnologie
Regiocode (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing