Aankondiging van een opdracht

Buitengewoon onderhoud wegen en infrastructuur

Werken
Publicatie datum
29-04-2019
Deadline
11-06-2019 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Gemeentebestuur Zaventem | 1930 Zaventem, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten | De heer Herwig Sterckx
Opdrachtcodes (CPV)
50000000 - Reparatie- en onderhoudsdiensten
50230000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
Korte inhoud
De uit te voeren opdracht betreft de vernieuwing van de bovenlaag van de KWS-verhardingen en bijhorigheden van verschillende straten of delen van straten in de gemeente.
Beschrijving
Beschrijving
De uit te voeren opdracht betreft de vernieuwing van de bovenlaag van de KWS-verhardingen en bijhorigheden van verschillende straten of delen van straten in de gemeente.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
50230000 - Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten voor wegen en andere uitrusting
Regiocode (NUTS)
BE24 - Prov. Vlaams-Brabant
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Vereiste erkenning: Erkenning: - categorie: C.
- klasse: 3.
Registratie: 05 of 00.
truck tower-crane sharing