Aankondiging van een gegunde opdracht

Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking

Diensten
Publicatie datum
26-04-2019
Aanbestedende overheid
FSMA | 1000 BRUSSEL, BE | Publiekrechtelijke instelling | Mevrouw Sofie De Cooman
Opdrachtcodes (CPV)
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Uitnodiging tot indienen offerte - Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften.
Gunningen

Exploitatie, herstelling en onderhoud van liften

Bedrijven
Geen gunningen gevonden
truck tower-crane sharing