Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht

Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken – Opmaak asbestinventaris

Steenokkerzeel - FOD Binnenlandse Zaken – Opmaak asbestinventaris

Datum van verzending van deze aankondiging
10-10-2018
Publicatiedatum
10-10-2018
Deadline
25-10-2018
Regiocodes (NUTS)
BE241 - Arr. Halle-Vilvoorde
Opdrachtcodes (CPV)
90650000 - Diensten voor het verwijderen van asbest

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost
Postadres
Universiteitslaan, 1B
Plaats
HASSELT
Postcode
3500
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Busschots
Telefoon
+32 476470107
Fax
-
E-mail
wim.busschots@regiedergebouwen.be
Hoofdadres
http://buildingsagency.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=322565
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1860 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!