Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

Zeebodemonderzoek

Zie beschrijving in loten

Datum van verzending van deze aankondiging
13-03-2019
Publicatiedatum
13-03-2019
Deadline
12-04-2019
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
DE - DEUTSCHLAND
Opdrachtcodes (CPV)
71350000 - Dienstverlening inzake wetenschappen en techniek
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Elia Asset
Postadres
Keizerslaan 20
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Dominique Van Craenendonck
E-mail
dominique.vancraenendonck@elia.be

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2055 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!