Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor levering van enterale voeding, medische drinkvoeding, voedingspompen en bijhorend verbruiksmateriaal.

Leveringen
Publicatie datum
06-06-2017
Deadline
31-08-2017 11:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
GasthuisZusters Antwerpen vzw | 2610 Wilrijk, BE
Opdrachtcodes (CPV)
15880000 - Speciale voedingsproducten
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor enterale voeding, drinkvoeding, voedingspompen en bijhorend verbruiksmateriaal
Beschrijving percelen

Perceel 1: Perceel 01: sondevoeding

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 2: Perceel 02: Sondevoeding specifiek

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 3: Perceel 03: sondevoeding N

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 4: Perceel 04: Sondevoeding specifiek vochtbeperking

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 5: Perceel 05: sondevoeding eiwitrijk

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 6: Perceel 06: sondevoeding F

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 7: Perceel 06B: sondevoeding NNE

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 8: Perceel 07: drinkvoeding

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 9: Perceel 08: drinkvoeding specifiek

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 10: Perceel 09: drinkvoeding specifiek dialyse

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 11: Perceel 10: dysfagie

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 12: Perceel 11: lepelbare bijvoeding zonder suiker met puddingconsistentie

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 13: Perceel 12: lepelbare bijvoeding met suiker met puddingconsistentie

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 14: Perceel 13: dysfagie specifiek

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 15: Perceel 14: modules + drinkvoeding

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 16: Perceel 15: Modules 2

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 17: Perceel 16: Modules 3

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 18: Perceel 17: Modules 4

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 19: Perceel 18 modules specifiek 1

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 20: Perceel 19: modules specifiek 2

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 21: Perceel 19A: modules BS

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 22: Perceel 20: voedingsonden + PEG-connectoren

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 23: Perceel 21: enterale spuiten

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen

Perceel 24: Perceel 22: Pompen en troussen

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
33140000 - Medische verbruiksartikelen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing