Aankondiging van een opdracht

DE LEVERING VAN VERSE GROENTEN EN FRUIT IN HET KADER VAN DUURZAME VOEDING

Leveringen
Publicatie datum
28-09-2020
Deadline
20-10-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Elsene | 1050 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
Korte inhoud
van verse seizoengroenten en fruit en in het kader van duurzame voeding.
Beschrijving
Beschrijving
Deze opdracht is een overheidsopdracht voor leveringen betreffende de levering van seizoenverse groenten en fruit en in het kader van duurzame voeding.
Looptijd
12 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15300000 - Groenten, fruit en aanverwante producten
Regiocode (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Om het bewijs van zijn technische bekwaamheid te leveren voor de uitvoering van deze opdracht, voegt de inschrijver bij zijn offerte de lijst van de voornaamste leveringen voor gelijkaardige producten die de afgelopen drie jaar werden uitgevoerd, met opgave van het bedrag, de datum en de bestemmeling (openbaar of privé).
Worden als gelijkaardige leveringen beschouwd: de leveringen die verse groenten en fruit betreffen. De inschrijver toont ervaring aan met het leveren van gelijkaardige producten
De lijst van de voornaamste leveringen met minstens één referentie naar gelijkaardige leveringen voor een gecumuleerd totaalbedrag dat minstens gelijk is aan 65.000,00 EUR (zbtw) over één jaar.
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing