Aankondiging van een gegunde opdracht

Acord/acorduri cadru furnizare carne, produse din carne , produse lactate și brânzeturi

Leveringen
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
2.448.103,50 RON
Aanbestedende overheid
Scoala de Agenti de Politie '' VASILE LASCAR'' Campina | 105600 Campina, RO | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Openbare orde en veiligheid | Marian Albert Soare
Opdrachtcodes (CPV)
15100000 - Dierlijke producten, vlees en vleesproducten
15500000 - Zuivelproducten
31155000 - Wisselrichters
Korte inhoud
ACORD CADRU de FURNIZARE cu mai mulți operatori economici (cu 3 operatori economici), fără reluarea competiției, în conformitate cu prevederile art. 114, art. 115, alin (2), lit b. și art. 118 lit. a , din Legea nr. 98/2016, iar tipul de contract propus în baza acordului cadru este contract subsecvent de furnizare. Cantitățile minime și maxime care fac obiectul acordului cadru, precum și cantitățile minime și maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent sunt descrise in secțiunea II.2 ”LISTA DE LOTURI”. Număr zile în care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Termenul limită în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informărilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 7 zile înaintea expirării termenului de depunere a ofertelor. Acordul cadru/acordurile cadru se va/vor încheia cu maximum 3 operatori economici clasați în ordinea prețului/prețurilor ofertat/ofertate. În cazul în care nu sunt 3 operatori economici, acordul cadru se va încheia doar cu operatorii economici calificați. Durata acordului cadru: iulie/august 2022 - iunie 2023. Frecventa contractelor ce vor fi atribuite: Atribuirea contractelor subsecvente se va realiza cu încadrarea în fondurile bugetare alocate , în funcție de necesități și de numărul de operatori economici semnatari ai acordurilor-cadru, fără a se limita la descrierile de mai jos, astfel: - minim 1 contract subsecvent pentru perioada iulie/august 2022-31.12.2022 pt. Lot 1-aripi de pui, Lot2-pulpe de pui, Lot3-piept de pui, Lot 4-rulada de pui, Lot5-piept de pui afumat, Lot6-salam de vară, Lot7-crenvurști de porc, Lot8-carcasă de porc, Lot9-brânză proaspătă, Lot10-brânză telemea, Lot11-cașcaval tip Rucăr, Lot12-cașcaval tip Dalia, Lot13-brânză topită cu șuncă, Lot14-iaurt, Lot15-unt proaspăt ambalat la pachete de 10gr sau 20gr, Lot16-unt proaspăt ambalat la max.1.000gr, - minim 1 contract subsecvent pentru perioada ianuarie 2023-30.04.2023 pentru Lot 1-aripi de pui, Lot2-pulpe de pui, Lot3-piept de pui, Lot 4-rulada de pui, Lot5-piept de pui afumat, Lot6-salam de vară, Lot7-crenvurști de porc, Lot8-carcasă de porc, Lot9-brânză proaspătă, Lot10-brânză telemea, Lot11-cașcaval tip Rucăr, Lot12-cașcaval tip Dalia, Lot13-brânză topită cu șuncă, Lot14-iaurt, Lot15-unt proaspăt ambalat la pachete de 10gr sau 20gr, Lot16-unt proaspăt ambalat la max.1.000gr,; - minim 1 contract subsecvent pentru perioada mai 2023-30.06.2023 pentru Lot 1-aripi de pui, Lot2-pulpe de pui, Lot3-piept de pui, Lot 4-rulada de pui, Lot5-piept de pui afumat, Lot6-salam de vară, Lot7-crenvurști de porc, Lot8-carcasă de porc, Lot9-brânză proaspătă, Lot10-brânză telemea, Lot11-cașcaval tip Rucăr, Lot12-cașcaval tip Dalia, Lot13-brânză topită cu șuncă, Lot14-iaurt, Lot15-unt proaspăt ambalat la pachete de 10gr sau 20gr, Lot16-unt proaspăt ambalat la max.1.000gr, cu posibilitatea de prelungire până la data de 31.12.2023, în conformitate cu prevederile art.107 alin.(4) din H.G.R. nr.395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în situația în care nu s-a atins cantitatea maximă a acrodului-cadru.
Gunningen

Perceel 16,14: Contract subsecvent iaurt, unt ambalat max.1000gr

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
28.399,50 RON
Bedrijven
VRANLACT DISTRIBUTION | 620172 Focsani, RO | www.vranlact.ro

Perceel 13,15: Contract subsecvent unt 10-20gr,brânză topită cu șuncă

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
46.571,46 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 3,2,4: Contract subsecvent pulpe pui ,piept de pui, ruladă de pui

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
216.336,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 1,10: Contract subsecvent aripi de pui, brânză telemea

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
30.474,60 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 6,7,8: Contract subsecvent salam de vară, crenvurști, carcasă de porc

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
83.080,20 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 13,15,16,11,14,12: Contract subsecvent cașcaval tip Rucăr, Dalia, brânză topită cu șuncă, iaurt, unt proaspăt 10-20gr., 1000gr.

Aantal inschrijvingen
15
Waarde
86.222,10 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisara.ro

Perceel 4,3,2: Contract subsecvent pulpe pui, piept de pui, ruladă pui

Aantal inschrijvingen
6
Waarde
83.740,80 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 13,15,16,11,14,12: Contract subsecvent cașcaval Rucăr, Dalia, br. topită cu șuncă, iaurt, unt 10-20gr., unt 1.000gr.

Aantal inschrijvingen
15
Waarde
231.176,00 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisara.ro

Perceel 7,4,6,3,2,8: Contract subsecvent preparate din carne, carne

Aantal inschrijvingen
10
Waarde
177.479,60 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 1: Contract subsecvent aripi de pui

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
15.052,74 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 1: Acord-cadru aripi de pui

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
102.016,20 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 1: Contract subsecvent aripi de pui

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
22.591,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 2: Acord-cadru pulpe de pui

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
323.980,80 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 3: Acord-cadru piept de pui

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
401.544,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 4: Acord-cadru rulada de pui

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
195.624,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 6: Acord-cadru salam de vara

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
136.065,20 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 7: Acord-cadru crenvursti de porc

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
35.400,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO

Perceel 8: Acord cadru carcasa de porc

Aantal inschrijvingen
1
Waarde
11.288,00 RON
Bedrijven
MATRA S.R.L. | 235600 Scornicesti, RO | www.matra.ro

Perceel 9: Contract subsecvent brânză proaspătă

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
4.290,00 RON
Bedrijven
VRANLACT DISTRIBUTION | 620172 Focsani, RO | www.vranlact.ro

Perceel 9: Acord-cadru brânză proaspătă

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
47.190,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
VRANLACT DISTRIBUTION | 620172 Focsani, RO | www.vranlact.ro

Perceel 9: Contract subsecvent brânză proaspătă

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
10.296,00 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro

Perceel 10: Acord- cadru brânză telemea

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
233.204,40 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO

Perceel 11: Acord- cadru cașcaval tip Rucăr

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
259.545,00 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 12: Acord-cadru cașcaval tip Dalia

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
263.417,00 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO

Perceel 13: Acord-cadru brânză topită cu șuncă

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
34.828,20 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO | www.nisara.ro
FALCONS | 123456 Tomsani, RO | www.falcons.ro
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO

Perceel 14: Acord-cadru iaurt

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
124.195,50 RON
Bedrijven
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
VRANLACT DISTRIBUTION | 620172 Focsani, RO

Perceel 15: Acord-cadru unt ambalat la pachete de 10-20gr

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
244.873,20 RON
Bedrijven
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
COMPANY 94 PIRNAU SRL | 105200 Baicoi, RO

Perceel 16: Acord-cadru unt ambalat 1000gr.

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
34.932,00 RON
Bedrijven
VRANLACT DISTRIBUTION | 620172 Focsani, RO
S.C NISARA IMPEX S.R.L | 505600 Sacele, RO
FALCONS | 123456 Tomsani, RO
truck tower-crane sharing