Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor het leveren van vers belegde broodjes en slaatjes

Leveringen
Publicatie datum
23-06-2017
Deadline
02-08-2017 09:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
15811511 - Belegde broodjes
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor het leveren van vers belegde broodjes en slaatjes
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing