Aankondiging van een gegunde opdracht

AD-ALL-16-10 Raamovereenkomst voor de huur van koffie- en waterautomaten en de aankoop van de bijhorende verbruiksproducten

Leveringen
Publicatie datum
22-06-2017
Aanbestedende overheid
TMVW servicelijnen | 9000 Gent, BE
Opdrachtcodes (CPV)
03131100 - Koffiebonen
15860000 - Koffie, thee en aanverwante producten
15861000 - Koffie
15861100 - Gebrande koffie
15861200 - Cafeïnevrije koffie
39711310 - Elektrische koffiezetapparaten
42968100 - Drankenautomaat
55400000 - Verstrekken van dranken
Korte inhoud
FARYS|TMVW beoogt een raamovereenkomst af te sluiten met één leverancier voor de huur van koffie- en waterautomaten en de aankoop van de bijhorende verbruiksproducten. Naast FARYS|TMVW zelf hebben ook haar partners de mogelijkheid, doch niet de verplichting, om op deze overeenkomst in te tekenen.
De opdracht is opgedeeld in twee percelen:
• Perceel 1: Koffie
• Perceel 2: Water
FARYS|TMVW richt zich hiervoor tot leveranciers die beschikken over een breed gamma aan artikelen en tevens over belangrijke voorraden die “just in time”-leveringen mogelijk maken. Verder beschikken ze over de logistieke middelen om meerdere leveringen op verschillende plaatsen te verzekeren. Bovendien bezitten ze een voldoende uitgebouwde en doeltreffende technisch-commerciële structuur.
Gunningen

Perceel 1: Perceel 1: Koffie

Waarde
500.000,00 EUR
Bedrijven
Pelican Rouge Coffee Solutions | Antwerpen 2000, BE
truck tower-crane sharing