Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Exploitatie van de keuken: bereiding en levering van maaltijden

Diensten
Publicatie datum
16-06-2017
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
WZC De Foyer | 9052 Zwijnaarde, BE | Gezondheid
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
1. Voorwerp van de aanneming
De aanneming omvat :
- de uitbating van de centrale keuken Zilversterre voor bereiding ter plaatse en voor levering van maaltijden aan de onderstaande WZC’s
- de organisatie van de centrale en lokale keukens en toezicht op het onderhoud van de centrale en lokale keukens en de vaat, via een beheerder-kok
- de levering van de grondstoffen, de verantwoordelijkheid voor en het toezicht op de bereiding van de maaltijden tot en met de portionering en de bedeling
- de levering van alle producten nodig voor de organisatie van het onderhoud van de keuken
De aannemer verbindt zich ertoe de verschillende maaltijden tegen de in zijn offerte vermelde prijzen te leveren.
2. Algemene kenmerken
VZW De Foyer omvat :
- WZC Weverbos, Jan Van Aelbroecklaan 64, 9050 Gentbrugge met 74 woongelegenheden (ontbijt; middagmaal; koffieuurtje en avondmaal)
- WZC De Zilvermolen, Heerweg-Zuid 126, 9052 Zwijnaarde met 62 woongelegenheden (ontbijt; middagmaal; koffieuurtje en avondmaal)
- WZC Zilversterre, Kortrijksesteenweg 775, 9000 Gent met 41 woongelegenheden (ontbijt; middagmaal; koffieuurtje en avondmaal)
=> voor ± 61.375 maaltijddagen per jaar
- Zorgcampus Glorieux, Sint-Jozefstraat 1A, 9041 Oostakker met 40 assistentiewoningen (ontbijt; middagmaal; koffieuurtje en avondmaal)
=> voor ±13.870 maaltijddagen per jaar
- WZC Weverbos met 28 assistentiewoningen (ontbijt; middagmaal en avondmaal op bestelling) per jaar.
- WZC De Zilvermolen met 38 assistentiewoningen (ontbijt; middagmaal en avondmaal op bestelling).
- WZC Zilversterre met 57 assistentiewoningen (ontbijt ; middagmaal en avondmaal op bestelling).
=> ontbijt voor ± 5.050 maaltijden per jaar
=> middagmaal voor ± 29.550 maaltijden per jaar
=> avondmaal voor ± 7.300 maaltijden per jaar
- Personeelsmaaltijden: voor ± 3.500 maaltijden per jaar ( middagmalen)
- Externen: voor ± 1.450 maaltijden per jaar ( middagmalen)
Deze aantallen zijn louter informatief en houden geen enkele verplichting in tot afname van deze aantallen.
De opdracht beoogt de prestaties zoals beschreven in de technische bepalingen.
De opdrachtgever is niet verplicht de opdracht te gunnnen. Hij kan afzien van de procedure en die eventueel hergeginnen, desnoods op een andere wijze.
Beschrijving
Gunningscriteria
Kwaliteit: Waarde voorgesteld model - 31
Kwaliteit: Prijs - 29
Kwaliteit: Kwaliteit grondstoffen en diensten - 20
Kwaliteit: Persoonlijkheid en ervaring van de beheerder - kok - 20
Kwaliteit: Performant voedingsbeheersysteem en transparantie in de cijfers - 10
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
* De recentste jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft, waaruit de gezonde financiële situatie blijkt.
* Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
truck tower-crane sharing