Aankondiging van een opdracht

Oproep tot aanvraag tot deelneming - cluster Vrije tijd. Concessie voor de theaterbrasserie behorend tot het Cultuurcentrum De Werf

Diensten
Publicatie datum
28-06-2017
Deadline
16-10-2017 09:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Concurrentiegerichte dialoog
Aanbestedende overheid
Stad Aalst | 9300 Aalst, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
cluster Vrije tijd. Concessie voor de theaterbrasserie behorend tot het Cultuurcentrum De Werf
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie selectieleidraad
Minimum vereisten
Zie selectieleidraad

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie selectieleidraad
Minimum vereisten
Zie selectieleidraad
truck tower-crane sharing