Aankondiging van een gegunde opdracht

2020/HFB/OP/68147 - Leveren van frisdranken, water en bier aan verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid.

Leveringen
Publicatie datum
05-09-2020
Waarde
2.119.215,06 EUR
Aanbestedende overheid
Agentschap Facilitair Bedrijf | 1000 Brussel, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen | Team Plaatsing en rapportering
Opdrachtcodes (CPV)
15900000 - Dranken, tabak en aanverwante producten
Korte inhoud
Leveren van frisdranken, water en bier aan verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid.
Gunningen

Perceel 1: Leveren van frisdranken, water en bier aan verschillende entiteiten van de Vlaamse Overheid

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
2.119.215,06 EUR
Bedrijven
HORECA LOGISTIC SERVICE NV | 1740 Ternat, BE
truck tower-crane sharing