Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van desserts en zuivelproducten

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
833.778,48 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
15555000 - Roomijs en aanverwante producten
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van desserts en zuivelproducten
Gunningen

Perceel 1: Desserts

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
363.318,37 EUR
Bedrijven
Devlieger Filip bvba | 8300 Knokke-Heist, BE

Perceel 2: Zuivelproducten

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
470.460,11 EUR
Bedrijven
Devlieger Filip bvba | 8300 Knokke-Heist, BE
truck tower-crane sharing