Aankondiging van een gegunde opdracht

APĂ MINERALĂ NATURALĂ, BĂUTURI RĂCORITOARE și SUC NATURAL DE FRUCTE

Leveringen
Publicatie datum
10-09-2021
Waarde
1.593.643,60 RON
Aanbestedende overheid
Ministerul Apararii Nationale - U.M. 02022 Constanta | 900371 Constanta, RO | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Defensie | Eugen Pirvulescu
Opdrachtcodes (CPV)
15321000 - Vruchtensappen
15321100 - Sinaasappelsap
15981100 - Niet-koolzuurhoudend mineraalwater
15981200 - Koolzuurhoudend mineraalwater
15982000 - Frisdranken
Korte inhoud
Furnizare apă minerală naturală, băuturi răcoritoare și suc natural de fructe, pentru unităţile militare din Forţele Navale.
Autoritatea contractantă va răspunde la orice solicitare de clarificări sau informaţii privind documentaţia de atribuire în a 10-a zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, într-o perioada care nu depăşeşte 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.
Gunningen

Perceel 3: Apă minerală naturală plată (PET a 0,5 litri)

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.134.372,30 RON
Bedrijven
S.C. RAMA CLAU S.R.L. | 530100 Miercurea-Ciuc, RO | www.palradu.ro
METRANS S.R.L. | 061306 Bucuresti, RO | www.e-licitatie.ro

Perceel 4: Apă minerală naturală plată (PET a 2 litri)

Aantal inschrijvingen
5
Waarde
221.140,80 RON
Bedrijven
METRANS S.R.L. | 061306 Bucuresti, RO | www.e-licitatie.ro

Perceel 7

Bedrijven
Geen gunningen gevonden

Perceel 8: Suc natural de portocale

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
238.130,50 RON
Bedrijven
GRANBIS | 900016 Constanta, RO | www.granbis.ro
truck tower-crane sharing