Aankondiging van een opdracht

Appel d'offre ouvert pour la fourniture et la maintenance de distributeurs automatiques

Leveringen
Publicatie datum
21-06-2017
Deadline
17-08-2017 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Office National de l'Emploi | 1000 Bruxelles, BE | Publiekrechtelijke instelling | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines
Korte inhoud
Appel d'offre ouvert pour la fourniture et la maintenance de distributeurs automatiques
Beschrijving percelen

Perceel 1: Distributeur automatique de boissons chaudes

Beschrijving
Distributeur automatique de boissons chaudes
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 2: Distributeur automatique de boissons froides

Beschrijving
Distributeur automatique de boissons froides
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 3: Distributeur de snacks

Beschrijving
Distributeur de snacks
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 4: Distributeur de nourriture

Beschrijving
Distributeur de nourriture
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 5: Combi distributeur

Beschrijving
Combi distributeur
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Cf. Cahier spécial des charges.

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing