Aankondiging van een opdracht

Open offerteaanvraag voor het leveren en onderhouden van automaten

Leveringen
Publicatie datum
21-06-2017
Deadline
17-08-2017 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | 1000 Brussel, BE | Publiekrechtelijke instelling | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines
Korte inhoud
Open offerteaanvraag voor het leveren en onderhouden van automaten
Beschrijving percelen

Perceel 1: Warme drankautomaat

Beschrijving
Warme drankautomaat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 2: Koude drankautomaat

Beschrijving
Koude drankautomaat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 3: Snackautomaat

Beschrijving
Snackautomaat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 4: Voedselautomaat

Beschrijving
Voedselautomaat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines

Perceel 5: Combi-automaat

Beschrijving
Combi-automaat
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
15980000 - Niet-alcoholische dranken
51542000 - Installatie van voedings-, drank- en tabaksverwerkende machines
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Cf. Bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing