Aankondiging van een gegunde opdracht

Plaatsing van vendingmachines in full service

Leveringen
Publicatie datum
02-09-2020
Waarde
4.499.393,50 EUR
Aanbestedende overheid
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding | 1000 Brussel, BE | Mevrouw Fatgol Sarafihaghighi
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
42933300 - Verkoopautomaten
Korte inhoud
Het voorwerp van de opdracht bestaat uit: Het leveren, plaatsen, verhuren en technisch onderhouden van warme dranken-, koude drank-, snack- en combi-automaten inclusief opvullen met verbruiksgoederen en reinigen (full service).
Er worden geen automaten aangekocht door VDAB.
De leverancier staat in voor de volledige dienstverlening (full service), zoals verderop beschreven in de technische bepalingen van dit bestek (DEEL III).
De VDAB zal geen minimum-afnames garanderen van automaten, noch van grondstoffen. De inschrijver kan dit ook niet eisen.
De VDAB voorziet in de opstartfase de installatie van:
- 140 warme drankautomaten (vermoedelijke hoeveelheid)
- 55 frisdrankautomaten (vermoedelijke hoeveelheid)
- 60 snoepautomaten waarvan 25 combitoestellen (fris/snack)(vermoedelijke hoeveelheid)
- 2-tal betalende koffie-automaten met verse bonen (uitbreiding naar 10-tal toestellen) (vermoedelijke hoeveelheid)
Gunningen

Plaatsing van vendingmachines in full service

Aantal inschrijvingen
2
Waarde
3.599.514,80 EUR
Bedrijven
Selecta Belgium | 2850 Boom, BE
truck tower-crane sharing