Aankondiging van een wijziging

Élelmiszerek beszerzése a Tiszalöki OBVI részére

Leveringen
Publicatie datum
24-06-2022
Aanbestedende overheid
Tiszalöki Országos Bv. Intézet | 4450 Tiszalök, HU | Nutssectoren | Verebéli Erzsébet
Opdrachtcodes (CPV)
15000000 - Voeding, dranken, tabak en aanverwante producten
15893000 - Droge waren
Korte inhoud
5.rész: Szárazáru szállítása nettó 74 000 000,- Ft keretösszeg erejéig az alábbiak szerint:
Mennyiség: 271 tétel. A tervezett mennyiség a kereskedelmi ártábla alapján 194178 mennyiségi egység.
Ajánlatkérő a várható szállítási mennyiségeket az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében adta meg. Az elszámolás (számlázás) a szerződés hatálya alatt ténylegesen megrendelt/leszállított mennyiségek alapján történik, a nyertes ajánlattevő által megadott egységárak alapján, a megadott keretösszeg erejéig. Ajánlatkérő a keretösszeg 70%-ának kitöltésére vállal kötelezettséget.
A bv. intézet a műszaki leírás szerinti gyakorisággal rendeli meg a szükséges élelmiszereket. A részletes terméklista és az elvárások a közbeszerzési dokumentációban (KKD) találhatók meg. A megajánlott nettó ajánlati egységáraknak tartalmaznia kell a termékek teljesítési helyen történő átadásáig felmerülő valamennyi járulékos költséget, amelyen felül további járulékos költségeket a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő felé nem számíthat fel. Ha a 6 hónapos időszakon belül a szerződéses keretösszeg kimerül, a szerződés automatikusan megszűnik. Amennyiben a szerződés időtartama alatt a keretösszeg nem kerül kimerítésre, a szerződés időbeli hatálya a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján legfeljebb 6 hónapos időtartammal meghosszabbítható az egyes szerződéses feltételek (pl. egységár) változtatása nélkül.
Az egyedi megrendelések teljesítése a megrendelések leadását követő 2. munkanapon történik.
A beszállított termékeknek rendelkezni kell a szavatossági idejük minimum 80%-ával.
Gunningen

Perceel 5: Szárazárú

Waarde
74.000.000,00 HUF
Bedrijven
SeM-KER Kereskedelmi Kft. | 3526 Miskolc, HU
Wijzigingen
Felek megállapodnak, hogy Eladó a Keretszerződésben meghatározott egységárak emelésére jogosult. Felek rögzítik, hogy a Keretszerződés 1.3. pontja - tekintettel a szerződés 1.3 pontjában foglalt, Vevő 6 hónapos határidő hosszabbítási lehetőségére - az alábbiak szerint módosul: 1.3 Jelen szerződés valamennyi fél aláírását követően, az utolsó aláírás napján lép hatályba és nettó 74 000 000,- Ft, azaz nettó hetvennégymillió forint keretösszeg eléréséig, de legfeljebb 2022. november 30. napjáig leadott megrendelések teljesítéséig tart. Vevő a keretösszeget nem köteles kimeríteni.
Oude waarde
74.000.000,00 HUF
Nieuwe waarde
74.000.000,00 HUF
truck tower-crane sharing