Aankondiging van een gegunde opdracht

Raamovereenkomst voor de levering van bewerkte aardappelen

Leveringen
Publicatie datum
12-09-2020
Waarde
181.408,70 EUR
Aanbestedende overheid
AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV | 8000 Brugge, BE | Gezondheid | Mevrouw Aankoopdienst AZ
Opdrachtcodes (CPV)
15310000 - Aardappelen en aardappelproducten
15313000 - Verwerkte aardappelen
15800000 - Diverse voedingsmiddelen
Korte inhoud
Raamovereenkomst voor de levering van bewerkte aardappelen
Gunningen

Raamovereenkomst voor de levering van bewerkte aardappelen

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
181.408,70 EUR
Bedrijven
'T VRIESMANNEKE | 8940 Wervik, BE
truck tower-crane sharing