Aankondiging van een gegunde opdracht

Zuivel, gekoelde en diepvriesproducten

Leveringen
Publicatie datum
22-06-2017
Waarde
2.927.788,34 EUR
Aanbestedende overheid
OCMW Lokeren | 9160 Lokeren, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
15500000 - Zuivelproducten
15896000 - Diepvriesproducten
Korte inhoud
Leveren van zuivel, gekoelde en diepvriesproducten ten behoeve van OCMW Lokeren, OCMW Moerbeke, AZ Lokeren en AZ Nikolaas over de periode van 1 jaar en 3x met 1 jaar verlengbaar.
Gunningen

Perceel 1: Zuivel en gekoelde producten

Aantal inschrijvingen
3
Waarde
1.828.798,24 EUR
Bedrijven
Java

Perceel 2: diepvriesproducten

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.098.990,10 EUR
Bedrijven
Java
truck tower-crane sharing